مراسم پرسه زنی هیئت ابوالفضلی روستای نیوک + عکس

به گزارش میبدما؛مراسم پرسه زنی هیئت ابوالفضلی روستای نیوک که هرساله جمعه اول ماه محرم برگزار می‌شود در روستای نیوک به درب خانه اهالی محل رفته و برای خانواده‌هایی که اموات دارند ذکر توسلی به اهل بیت و فاتحه ای برا اموات قرائت می‌کنند.  

به گزارش میبدما؛مراسم پرسه زنی هیئت ابوالفضلی روستای نیوک که هرساله جمعه اول ماه محرم برگزار می‌شود در روستای نیوک به درب خانه اهالی محل رفته و برای خانواده‌هایی که اموات دارند ذکر توسلی به اهل بیت و فاتحه ای برا اموات قرائت می‌کنند.