1. نوشته هایی با برچسب کلینیک دیابت
کلینیک دیابت شهرستان میبد راه اندازی شد

با حضور دکتر سید محمدرضا آقایی مدیر مرکز تحقیقات دیابت استان یزد، دکتر حفیظی سرپرست شبکه بهاشت و درمان میبد و جمعی از مسئولین واحدهای بهداشتی و درمانی و نیز نمایندگانی از فرمانداری و شورای شهر، کلنیک دیابت شهرستان میبد افتتاح گردید.

سایت امام خمینی
آپارات میبدما
بازاریابی شبکه ای
قالب خبری