1. نوشته هایی با برچسب کشت گیاه
دو گیاه به صورت آزمایشی در میبد کشت شد

پیاز زیره سیاه و سیب زمینی شیرین برای اولین بار به صورت نمونه آزمایشی( پایلوت ) در استان یزد در شهرک صنعتی جهان آباد میبد که در آن گیاهان دارویی و کم آبخواه کاشته می شود، کشت شد.

سایت امام خمینی
آپارات میبدما
اطلاعیه
قالب خبری