1. نوشته هایی با برچسب چاقی
فلاح: بهزیستی متولی سلامت‌اجتماعی جامعه است

فلاح رئیس اداره بهزیستی شهرستان میبد گفت: یک سوم جمعیت شهرستان میبد حدود ۳۵هزار نفر نیاز به مناسب سازی پیاده رو ها دارند و قداماتی در این حوزه صورت گرفته ولی رضایتبخش نیست.

۹۲ درصد از زنان و مردان یزدی تحرک کافی ندارند

محمدحسن لطفی معاون معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به نقش مهم ورزش و رژیم غذایی درروند چاقی گفت: ۹۲ درصد از زنان و مردان یزدی تحرک کافی ندارند.

قالب خبری