1. نوشته هایی با برچسب پارک مهدیه
شرایط تنها پارک و فضای سبز موجود در بافت تاریخیِ نارین قلعه تا شاه عباسی میبد
میبدما گزارش می دهد؛

پارک مهدیه میبد واقع در بافت تاریخی و مسیر گردشگران داخلی و خارجی وضعیت مناسبی ندارد.

قالب خبری