1. نوشته هایی با برچسب نشست
نشست هم اندیشی شهرداران استان یزد برگزار شد

سومین نشست هم اندیشی شهرداران باهدف بازآفرینی شهری و ارتقاءکیفیت زندگی مردم به میزبانی شهرداری هرات برگزار شد.

برگزاری نشست بصیرتی در شبستان امامزاده خدیجه خاتون

همزمان با سالرزو شهادت امام محمد باقر(ع) نشست بصیرت مردمی در امامزاده خدیجه خاتون(س) میبد برگزار شد.

قالب خبری