1. نوشته هایی با برچسب میزان زکات فطره
میزان زکات فطره برای میبدی ها اعلام شد

میزان فطریه امسال در میبد برای هر نفر ۵۱۰۰ تومان تعین شده است.

قالب خبری