1. نوشته هایی با برچسب مهندسی
تسهیل اجرای صدور پروانه ساختمان در میبد

رئیس نظام مهندسی ساختمان میبد با اشاره به فرآیند تسهیل مسائل مربوط به صدور پروانه ساختمان در میبد گفت: باید موانع صدور پروانه ساختمان را حذف و روند اجرای آن را برای شهروندان آسان تر کنیم.

سایت امام خمینی
آپارات میبدما
بازاریابی شبکه ای
قالب خبری