1. نوشته هایی با برچسب مسئولین میبدی
گزارش تصویری از دیدار مسئولین با خانواده شهدا

برخی از نمایندگان ادارات میبد از خانواده شهدا دیدار به عمل آوردند.

قالب خبری