1. نوشته هایی با برچسب مرکز تحقیقاتی درمانی دیابت استان یزد
سندی درباره افزایش تحرک بدنی یزدی ها نیست/ آمار دیابت استان یزد در رتبه ۵ کشور قرار دارد
دکتر محمد رضا آقایی میبدی؛

مدیر مرکز تحقیقاتی درمانی دیابت استان یزد گفت:در چند سال گذشته به نظر می رسد که تحرک بدنی مردم استان بیشتر شده است ولی هیچ آمار مستندی در این باره وجود ندارد.

قالب خبری