1. نوشته هایی با برچسب مرداد
۱۷ مرداد، روز خبرنگار

در روز هفدهم مرداد ماه سال ۱۳۷۷ محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی به همراه هشت نفر از اعضای کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان به دست گروهک تروریستی طالبان به شهادت رسید. به مناسبت شهادت این خبرنگار وظیفه شناس، ۱۷ مرداد ماه را به عنوان “روز خبرنگار” نام گذاری شده است.

قالب خبری