1. نوشته هایی با برچسب لفافه های قرانی
برگزاری نشست علمی”لفافه های قرآنی” در دانشگاه میبد

به همت گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه، نشست علمی با موضوع “لفافه های قرآنی” با سخنرانی دکتر برومند برگزار شد.

قالب خبری