1. نوشته هایی با برچسب فیلم شهید حججی
سریال «شهید حججی» در سوریه ساخته می‌شود

سریال «شهید حججی» در ۲۶ قسمت توسط مهدی کیا مراحل نگارش را سپری می‌کند.

قالب خبری