1. نوشته هایی با برچسب شهید حمله به ایرباس ایرانی
تصاویر/ دیدار با خانواده شهید میبدی حمله به ایرباس

رئیس و جمعی از دانشجویان دانشکده علوم قرآنی میبد با خانواده معظم شهید رضوانی دیدار کردند.

قالب خبری