1. نوشته هایی با برچسب سال 97
اختصاص ۱۹میلیارد تومان اعتبار سال ۹۷ به میبد

دراعتبارات سال ۹۷، مباحث حقوق شهروندی ،استقرار میزخدمت برای افزایش اعتماد و رضایت عمومی مردم و بحث های اشتغال زایی با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد

قالب خبری