1. نوشته هایی با برچسب زیست شناسی
قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری با معلم میبدی خود دیدار کرد

دکتر باقری قائم مقام وزیر علوم تحقیقات و فنآوری، و دکتر کلانتری رییس دانشگاه میبد از استاد قانعی، باسابقه ترین دبیر بازنشسته زیست شناسی شهرستان میبد دیدن کردند.

قالب خبری