1. نوشته هایی با برچسب رکورد مصرف برق
رکورد مصرف برق در سال ۹۷ شکست / چه کنیم دچار قطعی برق نشویم؟

با ثبت رکورد جدید در مصرف برق سال ۹۷، حرکت در محدوده قرمز پیک برق ادامه یافته و این سطح مصرف، خطر بروز خاموشی های گسترده را در صورت افزایش میزان مصرف برق بیش از پیش گوشزد می کند.

قالب خبری