1. نوشته هایی با برچسب رژیم غذایی
۹۲ درصد از زنان و مردان یزدی تحرک کافی ندارند

محمدحسن لطفی معاون معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به نقش مهم ورزش و رژیم غذایی درروند چاقی گفت: ۹۲ درصد از زنان و مردان یزدی تحرک کافی ندارند.

قالب خبری