1. نوشته هایی با برچسب داوری
جامعه پرسشگر نیازمند تأمل و کتابخوانی است

رئیس فرهنگستان علوم گفت: جامعه پرسشگر نیازمند تأمل و کتابخوانی است.

آخرین‌مهلت ارسال آثار به دومین دوره کتاب‌سال استان‌یزد

معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد از تاریخ ۳۰ دی‌ماه امسال به‌عنوان آخرین مهلت ارسال آثار به دومین دوره کتاب سال استان یزد خبر داد.

ارتباط سرمربی مشهور کشور با زن جادوگر

سحرو جادو و استفاده از جادوگر از بحث هایی است که چند سالی می شود در فوتبال ایران وارد شده است. کم نبوده و نیستند افرادی که ادعای داشتن قدرت های ماورای طبیعی هستند و با این ادعا وارد عرصه فوتبال شده و مبالغ هنگفتی را به جیب زده‌اند.

قالب خبری