1. نوشته هایی با برچسب حقوق عامه
اصلاح میدان حادثه خیز دانشگاه میبد معطل تیربرق‌های معدن سنگ آهن سورک!
میبدما گزارش می دهد؛

تیربرق های معدن سنگ آهن سورک از عوامل اصلی بی نتیجه ماندن اصلاح میدان دانشگاه میبد، عنوان شد.

سایت امام خمینی
آپارات میبدما
بازاریابی شبکه ای
قالب خبری