1. نوشته هایی با برچسب حفظ توافق به هر قیمت
یادداشت کیهان؛ زنده باد جنازه برجام!

آنان از این سؤال ساده و البته کلیدی فرار می‌کنند که اگر آنگونه که مدعی هستند برجام برای ما منفعت بود و برای آمریکا ضرر، پس چرا اصرار دارند که بند غروب آن را حذف کرده و توافق را دائمی‌کنند؟

قالب خبری