1. نوشته هایی با برچسب احکام ما
نکاتی خواندنی درباره احکام شرعی وسواس و راههای نجات از آن

بسیاری از وسواسی ها با خواندن این عبارات و شنیدن این سخنان تا حدودی تحت تاثیر قرار می گیرند اما بهبودی کامل نمی یابند لذا پیشنهاد می شود که خواننده ای که وسواسی است حتما با یک مشاور در تماس باشد

قالب خبری