شرکت ۱۱۷ دانش‌آموز در مسابقه انشاء «میبد در سال ۱۴۲۰»

شرکت ۱۱۷ اثر در اولین دوره مسابقه سراسری انشاء دانش‌آموزی شهرستان میبد/ آغاز مرحله داوری

مرحله داوری آثار ارسال شده در اولین دوره مسابقات سراسری انشاءنویسی دانش‌آموزی شهرستان میبد با موضوع میبد در سال ۱۴۲۰ آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان میبد، پس از پایان یافتن مهلت ارسال آثار، ۱۱۷ نفر از دانش‌آموزان مدارس مختلف شهرستان میبد در مقاطع ابتدایی دوم، متوسطه اول و متوسطه دوم آثار خود را ارسال نمودند و این آثار وارد فرآیند داوری شد.
جهت داوری آثار ارسالی، سه گروه از سوی شورای اندیشه‌ورز آموزش و پرورش تشکیل شده است که هر یک از این گروه ها به داوری آثار دانش آموزی در سه مقطع یادشده خواهند پرداخت.
داوری آثار در این مرحله تا چند روز آینده خاتمه خواهد یافت و ۹ اثر برتر در هر مقطع (جمعا ۲۷ اثر) به مرحله نهایی رقابت ها راه خواهند یافت.