تاریخ: 13:31 :: 2019/09/07
تغییرات کاریکاتوری !؟

مشکلات درآموزش پرورش از بین نمی‌رود، بلکه از وزیری به وزیر دیگه منتقل می‌شود!/ پنجمین وزیر آموزش پرورش روحانی رای اعتماد گرفت!