تاریخ: 8:20 :: 2019/08/10
هوشمندی تهران در مدیریت ماجرای ۱۵جولای

سید یاسر جبرائیلی

مطالعه روایت رند پال سناتور آمریکای از دیدار خود با آقای ظریف، که توسط وزارت خارجه تکذیب نشده است، نشان می‌دهد وزیر امور خارجه ما همچنان با این تصور که مسئله آمریکا با ملت ایران، سلاح هسته‌ای است، پیشنهاداتی برای رفع نگرانی طرف آمریکایی ارائه و انتظاراتی مطرح می‌کند. از جمله اینکه لغو تحریم‌ها به تصویب کنگره برسد؛ کاری که اوباما نتوانست انجام داد.
رند پال اما با علم به اینکه این پیشنهاد هرگز از سوی ترامپ پذیرفته نخواهد شد، از آقای ظریف می‌خواهد خودش این پیشنهاد را در کاخ سفید به ترامپ بدهد. حضور آقای ظریف در کاخ سفید به قدری برای ترامپ مهم بوده که حتی وی به تحریم تهدید می شود. .
آقای ظریف مسئله را با تهران در میان می‌گذارد و آنگونه که پیداست، اجازه ملاقات با ترامپ به او داده نمی‌شود. این هوشمندی در منع آقای ظریف از ملاقات با ترامپ، یک توطئه بزرگ را خنثی می‌کند. ترامپ قصد داشت عکس یادگاری با وزیر خارجه جمهوری اسلامی گرفته و ضمن علنی کردن پیشنهادات آقای ظریف، گشوده شدن باب مذاکره را اعلام کرده و بلافاصله با وعده و وعیدهای دروغین، بگوید این کم است و ایرانی‌ها باید امتیازات بیشتری بدهند. در اینصورت، مسیری باز می‌شد که انتهایش، کاملا روشن است.
ترامپ تصور می‌کند همان کاری را که با کره شمالی کرد، می تواند با ایران نیز انجام دهد. غافل از اینکه در ایران، حکیمی رهبری می‌کند که نمی‌توان در دیپلماسی حریفش شد. تحریم آقای ظریف، عصبانیت ترامپ از نیفتادن تهران در دامی بود که در ۱۵ جولای پهن شد.