تاریخ: ۷:۴۰ :: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
کاریکاتور/ جعبه‌های توخالی غرب!!!

کانال مالی اروپا در مسیر مه آلود / با وجود وعده‌های پی در پی اروپایی‌ها، کانال ویژه مالی (SPV) هنوز حتی به صورت نمادین نیز افتتاح نشده‌است؛ ولی وعده دادن‌های اروپا ادامه دارد البته با وضع تحریم‌های مجدد و تعدیل کاربرد این کانال.