تاریخ: ۱۰:۵۷ :: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی خبر میبد به مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی پیام تبریک صادر کرد.

به گزارش میبدما؛ متن پیام ریاست دانشکده خبر میبد به شرح ذیل می باشد:
امروزه روابط عمومی در ادارات و ارگانها یک واحد تشریفاتی نیست بلکه روابط عمومی خود یکی از اصلی ترین بخش ها در همه شرکت ها و نهادهای دولتی و خصوصی است چون روابط عمومی حلقه ی محکم اتصال ادارات و مردم و حتی اداارت با ادارات می باشد.
روابط عمومی فقط مسئول نصب پلاکاردو پوستر و بنر نیست بلکه روابط عمومی تبیین کننده ایدئولوژی ادارات و نهادهاست
روابط عمومی است که با مردم می نشیند، با مردم مأنوس است و مردم را نسبت به خدمات ادارات و نهاد ها آگاه می سازد و روحیه ی نشاط و شادابی را در مردم و مسئولین ادارات تقویت می کند.
درکشور های پیشرفته بهترین ابزار تبلیغاتی خود را همان مدیران روابط عمومی می دانند و بودجه های کلانی را برای روابط عمومی هزینه می کنند مثلا ولیعهد عربستان سعودی اخیراً در سفر دو هفته ای خود به آمریکا۲۵۰ میلیون دلار صرف روابط عمومی کرد تا فعالیت ها و دخالت های نابخردانه خود برای کشورهای جهان خردمندانه قلمداد کند.
لذا ما روز۲۷ اردیبهشت را که روز ارتباطات و روابط عمومی است تبریک می گویم و خدمات ارزشمند مدیران روابط عمومی را ارج می نهیم.

رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی خبر میبد
علی محمد گل محمدی