تاریخ: ۱۲:۳۸ :: ۱۳۹۶/۰۴/۲۶
منتخبان میبدی در مسابقات مرحله شهرستانی معارف قرآن کریم در استان یزد

اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد نتایج مرحله شهرستانی مسابقات معارف قرآن کریم در سه رشته تفسیر، حفظ موضوعی و معارف احادیث را اعلام کرد:

اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد نتایج مرحله شهرستانی مسابقات معارف قرآن کریم در سه رشته تفسیر، حفظ موضوعی و معارف احادیث را اعلام کرد:
به گزارش میبدما؛  منتخبانی که در مرحله شهرستانی جز پنج نفر اول بوده و امتیاز بالای ۸۰ آورده باشند به مرحله استانی راه خواهند یافت.

منتخبان شهرستان میبد در این دوره از مسابقات به شرح ذیل اعلام می شود:

بخش خواهران:

رشته تفسیر :
لیلا جنتی با امتیاز ۸۶
فاطمه مقنیان با امتیاز ۷۹
حمیده معصومی با امتیاز۷۲
رشته حفظ موضوعی:
مریم جنتی باامتیاز ۱۰۰
فاطمه قدرتی با امتیاز ۴۷٫۵
رشته معارف حدیث:
خدیجه خالو محمدی با امتیاز ۷۲
سمیرا زاده با امتیاز ۵۵٫۵
حمیده فلاح با امتیاز ۵۰

بخش برادران:

رشته تفسیر:
حسین زارعی با امتیاز ۹۶٫۵
حسین صادقی با امتیاز ۷۹
جلیل سعید باامتیاز ۷۶٫۵
رشته معارف حدیث:
محمد شهاب کریم بیکی با امتیاز ۵۸