تاریخ: ۱۵:۲۷ :: ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

مدیر عامل ستاد دیه استان یزد در جشن گلریزان میبد گفت: جشن گلریزان با دو هدف پیشگیری و درمان برگزار می شود. به گزارش میبدخبر؛ اسلام افشون در مراسم جشن گلریزان میبد گفت: ما در شهرستان ها به این علت جشن می گیریم که سوای کمک خیری برای ازادی زندانیان، بحث پیشگیری هم مد نظر […]

مدیر عامل ستاد دیه استان یزد در جشن گلریزان میبد گفت: جشن گلریزان با دو هدف پیشگیری و درمان برگزار می شود.

به گزارش میبدخبر؛ اسلام افشون در مراسم جشن گلریزان میبد گفت: ما در شهرستان ها به این علت جشن می گیریم که سوای کمک خیری برای ازادی زندانیان، بحث پیشگیری هم مد نظر داریم.

وی تصریح کرد: حضور حداکثری مردم در این مراسم ها، موجب مطلع شدن آنها از نتایج برخی از اتفاقات و کج رفتاری ها که موجب زندانی شدن افراد شده است، می شود و این موضوع هر چند هم به کمک مالی بسیاری ختم نشود، منتهی به فرهنگ سازی خوبی در این زمینه می شود.

افشون در ادامه افزود: ستاد دیه در زمینه های مهریه، تصادفات رانندگی، حوادث کارگاهی، نفقه و چک های غیر از کلاهبرداری فعالیت دارد.

مدیر عامل ستاد دیه ادامه داد: در سال ۹۵ صد و بیست نفر را با ۳۵ میلیارد ریال از زندان ها ازاد کردیم.

وی افزود: همراه با کمیته صلح و سازش و در کنار انها دو شورای حل اختلاف در زندان مرکزی ویک شورا در زندان اردکان موفق شدیم برای طلب ۸۶ میلیارد ریال گذشت رضایتمندانه بگیریم.

اسلام افشون تصریح کرد: در سال ۹۵ در شهرستان میبد سه نفر زندانی در این زمنیه داشتیم که ۲۳۴ میلیون تومان برای آزادی ایشان نیاز بود که ۹۷ میلیون تومان را گذشت رضایتمندانه گرفتیم و با پرداخت ۱۳۷ میلیون تومان زمینه آزادی آنها را مهیا کردیم. همچنین در سال جاری در استان یزد هم ۲۲ محکوم مالی را با پرداخت  ۲۳ میلیارد ریال آزاد کردیم و امیدواریم در این جشن ها بتوانیم از امارهای زندانیان استان که ۱۶۳ محکوم هستند، کم کنیم.

وی در انتها اشاره کرد: محاسبه کردیم اگر به نسبت جمعیت یزد که حدود یک میلیون نفر هستند، اگرهر نفر ۲۵ هزار تومان بدهد، این ۱۶۳ زندانی ازاد می شوند.