تاریخ: ۱۰:۵۳ :: ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
تاخیر ۳ ماهه  در پرداخت حقوق کارکنان پروژه ملی راه‌آهن بافق-زرین‌شهر

با توجه به عدم تأمین اعتبار به موقع دولت برای شرکتهای پیمانکار در این پروژه و به تبع آن عدم پرداخت های به موقع نیروها طبعا از کیفیت اجرای کار هم کاسته می شود.

حدود یکسال از دستور رییس جمهور مبنی بر آغاز پروژه ملی دوخطه کردن راه آهن بافق-زرین شهر می‌گذرد اما شنیده‌ها حاکی است تاکنون حقوق و دستمزد نیروهای شاغل در این پروژه به روز نشده است و بعضی از شرکتها با تأخیر بیش از سه ماه حقوق نیروها را پرداخت می کنند.

به گزارش “میبدما”، شرکتهای خصوصی با توجه به اعلام راه آهن مبنی بر تأمین اعتبار کامل پروژه در این پروژه شروع به کار کرده اند که در اوایل پروژه چندماه پرداختها خوب بود اما بدلیل کسری بودجه دولت و… پرداختهای دولت به پیمانکاران و به تبع آن به نیروها با تأخیر سه و ۴ ماه انجام می شود.

با توجه به عدم تأمین اعتبار به موقع دولت برای شرکتهای پیمانکار در این پروژه و به تبع آن عدم پرداخت های به موقع نیروها طبعا از کیفیت اجرای کار هم کاسته می شود.

ظاهرا دولت اوراق مشارکت به پیمانکاران پرداخت می کند ولی پیمانکاران باید برای زودتر رسیدن به پول خود یا باید این اوراق را ۷-۸درصد زیر قیمت بفروشند تا هزینه اجرای نیروها و پیمانکاران جزء را پرداخت کنند یا از کیفیت کار کم می کنند یا اوراق را تا سررسید نگه دارند و در نتیجه حقوق نیروها و بدهکاریهای پیمانکاران جزء را با تأخیر زیادی مواجهسازند.