تاریخ: ۱۰:۲۲ :: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰

اوقیانوس عاشقان حسین(ع) این روزها در عراق و جاده نجف-کربلا بزرگترین تجمع بشریت را تشکیل داده اند. سومین گزارش تصویری میبدما از پیاده روی بزرگ اربعین حسینی را مشاهده فرمایید: ...

img_3824-copy img_3848-copy img_3861-copy img_3887-copy img_3889-copy img_3895-copy img_3904-copy img_3909-copy img_3913-copy img_3915-copy img_3937-copy img_3968-copy img_3973-copy img_3975-copy img_3995-copy img_4000-copy img_4014-copy img_4031-copy img_4038-copy img_4042-copy img_4048-copy img_4059-copy img_4066-copy img_4071-copy img_4089-copy img_4091-copy img_4093-copy img_3774-copy img_3777-copy img_3812-copy