تاریخ: ۵:۵۹ :: ۱۳۹۵/۰۸/۱۲

همزمان با فرا رسیدن سالروز تسخیر سفارت امریکا و هفته استکبارستیزی، دکتر حسن عباسی، در همایش “جایگاه استکبارستیزی در جهاد کبیر” در میبد سخنرانی کرد.

همزمان با فرا رسیدن سالروز تسخیر سفارت امریکا و هفته استکبارستیزی، دکتر حسن عباسی، در همایش “جایگاه استکبارستیزی در جهاد کبیر” در میبد سخنرانی کرد.

به گزارش میبدما؛‌ رییس اندیشکده یقین و مرکز بررسیهای دکترینال با حضور در شهرستان میبد و رضویه فیروزآباد، در جمع کثیری از مردم به ایراد سخنرانی پرداخت.

1 2 photo_2016-11-01_22-22-42-copy photo_2016-11-01_22-22-51-copy photo_2016-11-01_22-22-59-copy photo_2016-11-02_05-24-37-copy photo_2016-11-02_05-24-55-copy photo_2016-11-02_05-24-59-copy photo_2016-11-02_05-25-04-copy photo_2016-11-02_05-25-10-copy photo_2016-11-02_05-25-14-copy photo_2016-11-02_05-25-20-copy photo_2016-11-02_05-25-34-copy photo_2016-11-02_05-25-39-copy photo_2016-11-02_05-25-57-copy photo_2016-11-02_05-26-03 photo_2016-11-02_05-26-08-copy %d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3