تاریخ: ۹:۳۷ :: ۱۳۹۵/۰۵/۱۰

علیرضا قزوه در اینستاگرام: با زکریا اخلاقی شاعر برجسته ی حوزه های علمیه که در کنار نبوغ شاعری الگوی زلالی و اخلاق و سلوک نیز هست، عکس مربوط به سه روز قبل در مشهد مقدس است. استاد اخلاقی استاد حوزه علمیه میبد یزد هستند. دوست خوبم دکتر هادی منوری شاعر خوب خطه ی خراسان نیز […]

علیرضا قزوه در اینستاگرام: با زکریا اخلاقی شاعر برجسته ی حوزه های علمیه که در کنار نبوغ شاعری الگوی زلالی و اخلاق و سلوک نیز هست، عکس مربوط به سه روز قبل در مشهد مقدس است. استاد اخلاقی استاد حوزه علمیه میبد یزد هستند. دوست خوبم دکتر هادی منوری شاعر خوب خطه ی خراسان نیز در عکس دیده می شود.

Untitled