1. بایگانی ۵ دی, ۱۳۹۵
۸۸ کجا بودید؟!

ابوالفضل دهقانی فیروزآبادی

شورای شهر اصلاح‌طلب میبد، باز هم به اردوگاه چپ‌ها نزدیکتر شد

با حضور کمال بیکی در شورای چهارم، این نهاد بیشتر از گذشته به اردوگاه اصلاح‌طلبان میبد نزدیک خواهد شد؛ توضیح اینکه این شورا در مدت سه سال و اندی فعالیت خود نشان داده که به مبانی فکری اصلاح‌طلبان بسیار نزدیک است.

وطن‌فروشی در حد تام و تمام؛ وقتی ضدانقلاب کاسه‌لیس ترامپ می‌شود

رویکردی که در انتخابات پیش رو نیز قطعا از سوی همین جماعت دنبال خواهد شد و لازم است تا مردم نسبت به تکرار فریبکاری در زمینه مقصر اعمال تحریم‌ها علیه مردم هشدارتر از همیشه باشند.

قالب خبری