1. بایگانی تیر, ۱۳۹۲
یادداشت مهمان/ انصراف اعضای شورای شهر یعنی دهن کجی به آراء مردم

اخیرا یکی از سایت های خبری میبد ادعا کرده که رایزنی هایی صورت گرفته تا دو نفر از اعضای شورای شهر میبد با وعده پست و مقام از عضویت در شورا کناره گیری کنند تا دو نفر از اعضای علی البدل که با نه مردم میبد روبرو شده اند بتوانند از این طریق وارد شورا شوند.

قالب خبری